Onderzoek

Toedrachtonderzoek

Enkele aspecten binnen de dienstverlening zijn: verifiëren van de schadeclaim interviewen van verzekerde/lessee betrokkenen/getuigen e.a vastleggen van het evenement in een rapportage informatie uitwisseling met politie en justitie (LIV/RDW) t.b.v. de opsporing informeren van relaties in binnen- en buitenland t.b.v. opsporing verzorgen van beloningsadvertenties o.m. op inte...

Lees meer

Bedrijfs- en fraude onderzoeken

Enkele aspecten binnen de dienstverlening zijn: intern onderzoek bij diefstal, verduistering en fraude interviewen van management en personeel adviseren met betrekking tot aangiften en/of het verzorgen daarvan preventie adviezen  

Lees meer

Revindicatie

Het traceren van een gestolen object impliceert niet dat dit object ook weer direct ter beschikking staat van de rechtmatige eigenaar. E.e.a. is afhankelijk van de lokale wetgeving en met name van de snelheid waarmee een juiste procedure wordt opgestart en begeleid. Gelet op jarenlange ervaring met deze procedures, weet ABS B.V. welke weg te volgen en welke documenten overlegd dienen te...

Lees meer

Opsporing

ABS zal de belangen van de cliënt behartigen en zorg dragen voor professionele begeleiding en controle bij het veiligstellen en de repatriëring (het terugbezorgen) van het gestolen object.
Indien de alarmmelding, om welke reden dan ook, in 1e instantie niet geverifieerd kan worden, bestaat de kans dat de politie geen actie onderneemt. ABS zal inspanningen leveren om te trachten de melding te verifiëren om nodeloze politie-inzet te voorkomen. Indien na verificatie van ABS alsnog blijkt dat het een daadwerkelijke diefstal betreft, zal ABS in samenspraak met de betrokken alarmcentrale, adequate actie ondernemen.

Het veiligstellen van een gestolen object en aanhouding van mogelijke verdachten is primair een taak van de overheid. ABS zal in dit traject, uitsluitend en in goed overleg met de betrokken overheidsinstanties, de nodige maatregelen nemen om de belangen van de contractant optimaal te behartigen. Samengevat zullen de activiteiten van ABS o.a. bestaan uit:

 • Beoordelen- verifiëren van de melding;
 • lokaliseren van het object;
 • observeren en beoordelen van de situatie;
 • fixeren van het object zodat deze door de betrokken overheidsinstantie kan worden veiliggesteld. Waarnodig zal ABS, in overleg met de betrokken autoriteiten, het object laten veiligstellen.

Lees meer
Deel deze pagina:

Over ABS

Advies Bureau Schade B.V., nader te noemen ABS B.V., is al vanaf 1993 actief in de markt van de Automotive en is onder meer gespecialiseerd in de aanpak van nationale en internationale voertuigcriminaliteit.

Onze dienstverlening bestaat onder meer uit het uitvoeren van een toedrachtonderzoek, fraudeonderzoek, intern bedrijfsonderzoek, risicoanalyses, opsporen en revindicatie van gestolen objecten wereldwijd en het aanbieden van totaal concept oplossingen.

Voordelen

 • 24/7 bereikbaar
 • Méér dan 25 jaar ervaring
 • Partner van vrijwel alle Nederlandse verzekeraars en leasemaatschappijen
 • Convenant met Nederlandse Politie
 • Partner van Interpol, AvC, VbV, LIV, ETNA en IAATI
 • Nationaal en internationaal netwerk
 • Vertegenwoordiger van buitenlandse verzekeraars

Verdachte situatie? Meld het ons

* = Verplicht veld