Home › Over ABS

Over ABS

Advies Bureau Schade B.V., nader te noemen ABS B.V., is al vanaf 1993 actief in de markt van de automotive en is onder meer gespecialiseerd in de aanpak van internationale voertuig-
criminaliteit. 

ABS B.V. beschikt over de POB-vergunning (POB 312) als bedoeld in artikel 2 lid 1 Wpbr, afgegeven door de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  

ABS B.V. is houder van het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau geïnitieerd door de Nederlandse Veiligheidsbranche. Certificaatnummer KMPOB2009006 en KMPOB-2013006 DNV Business Assurance.

Dit keurmerk is bestemd voor particuliere recherchebureaus die in opdracht van derden recherchewerkzaamheden verrichten en over een vergunning beschikken als bedoeld in artikel 2 lid 1 Wpbr.

De omvang van het Keurmerk en de actualiteiten aangaande dit Keurmerk kunt u vinden op de website van de Nederlandse Veiligheidsbranche: www.veiligheidsbranche.nl/keurmerk.

Onze dienstverlening bestaat onder meer uit het uitvoeren van een toedrachtonderzoek, fraudeonderzoek, intern bedrijfsonderzoek, risicoanalyses, opsporen en revindicatie van gestolen objecten wereldwijd en het aanbieden van totaal concept oplossingen.

Wij zijn met onze nationale en internationale partners in staat om bij problematiek, in relatie tot voornoemde dienstverlening, de beste oplossing voor u te vinden en zijn altijd bereid om u daarbij van dienst te zijn. Wij staan voor een doortastende, snelle en een professionele dienstverlening en zijn 24/7 bereikbaar!

Voor aanvullende informatie kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen; wij staan u graag te woord.

Geheimhoudingsverklaring

ABS B.V. als opdrachtnemer zal tegenover derden tijdens en na de opdracht strikte geheimhouding betrachten over alles wat bij de uitoefening van de opdracht ter kennis komt in verband met zaken en belangen van de opdrachtgever. Deze geheimhouding omvat eveneens alle gegevens, waarvan opdrachtnemer in het kader van de opdracht, van cliënten of andere relaties van opdrachtgever kennis neemt.

De in het kader van onderzoek verkregen persoonsgegevens zullen worden verwerkt in de administratie/bestanden van ABS B.V. Deze verwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is te zien op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Op deze verwerking is de privacy gedragscode van de NVB van toepassing.

Integriteit

De naleving van het integriteitsprotocol van ABS B.V. is van toepassing op de uitvoering van de opdracht. Het vermelde protocol en de algemene voorwaarden van ABS B.V. liggen ter inzage op ons kantoor te Duiven. 

Klachtenregeling

ABS B.V. draagt in voorkomende gevallen zorg voor een adequate afhandeling van binnengekomen klachten die betrekking hebben op uitgevoerde opdrachten. ABS B.V. conformeert zich aan de klachtenregeling vastgelegd in de circulaire Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Algemene Voorwaarden

Deel deze pagina:

Over ABS

Advies Bureau Schade B.V., nader te noemen ABS B.V., is al vanaf 1993 actief in de markt van de Automotive en is onder meer gespecialiseerd in de aanpak van nationale en internationale voertuigcriminaliteit.

Onze dienstverlening bestaat onder meer uit het uitvoeren van een toedrachtonderzoek, fraudeonderzoek, intern bedrijfsonderzoek, risicoanalyses, opsporen en revindicatie van gestolen objecten wereldwijd en het aanbieden van totaal concept oplossingen.

Voordelen

  • 24/7 bereikbaar
  • Méér dan 25 jaar ervaring
  • Partner van vrijwel alle Nederlandse verzekeraars en leasemaatschappijen
  • Convenant met Nederlandse Politie
  • Partner van Interpol, AvC, VbV, LIV, ETNA en IAATI
  • Nationaal en internationaal netwerk
  • Vertegenwoordiger van buitenlandse verzekeraars

Verdachte situatie? Meld het ons

* = Verplicht veld