HomeOnderzoek › Revindicatie

Revindicatie

Het traceren van een gestolen object impliceert niet dat dit object ook weer direct ter beschikking staat van de rechtmatige eigenaar. E.e.a. is afhankelijk van de lokale wetgeving en met name van de snelheid waarmee een juiste procedure wordt opgestart en begeleid. Gelet op jarenlange ervaring met deze procedures, weet ABS B.V. welke weg te volgen en welke documenten overlegd dienen te worden. Enkele aspecten binnen de dienstverlening zijn:

 • het regres c.q. vrijmaken van aangetroffen objecten
 • repatriëring van objecten, voer- en vaartuigen
 • het verzorgen van klaagschriften 552a SV ten aanzien van inbeslaggenomen goederen in Nederland. (b.v. bij "duplo en kloon" voertuigen)
 • het vertegenwoordigen ter terechtzitting; al dan niet vertegenwoordigd door een advocaat
 • transport en opslag/stalling
 • bemiddeling bij verkoop, onder regie van de opdrachtgever
Deel deze pagina:

Over ABS

Advies Bureau Schade B.V., nader te noemen ABS B.V., is al vanaf 1993 actief in de markt van de Automotive en is onder meer gespecialiseerd in de aanpak van nationale en internationale voertuigcriminaliteit.

Onze dienstverlening bestaat onder meer uit het uitvoeren van een toedrachtonderzoek, fraudeonderzoek, intern bedrijfsonderzoek, risicoanalyses, opsporen en revindicatie van gestolen objecten wereldwijd en het aanbieden van totaal concept oplossingen.

Voordelen

 • 24/7 bereikbaar
 • Méér dan 25 jaar ervaring
 • Partner van vrijwel alle Nederlandse verzekeraars en leasemaatschappijen
 • Convenant met Nederlandse Politie
 • Partner van Interpol, AvC, VbV, LIV, ETNA en IAATI
 • Nationaal en internationaal netwerk
 • Vertegenwoordiger van buitenlandse verzekeraars

Verdachte situatie? Meld het ons

* = Verplicht veld